Firma Elnowa Janusz Nowastowski

ZAKOŃCZYŁA PRODUKCJĘ przewodów elektrycznych i pokrywania lin stalowych elastomerami z dniem 28 lutego 2017 r.


Firma ELNOWA prowadzi portal gospodarczy:

www.gielda-rezerw.pl


Portal prezentuje oferty sprzedaży przecenionych towarów firm branż technicznych, głównie przemysłu elektromaszynowego. Giełda oferuje materiały zbędne i zapasy nadmierne, które występują w każdej firmie. Przecenione materiały, surowce - zbyt towarów poinwentaryzacyjnych, wyprzedaż nadwyżek materiałowych. Naszą główną grupą docelową jest przemysł i handel branż technicznych. Firmy podejmujące współpracę z nami otrzymują możliwość opublikowania posiadanych do upłynnienia towarów i surowców.
Kontakt: janusz.nowastowski@elnowa.com.pl